ASP Uploader Class Reference

Uploader.ManualStartUpload Property

Gets or sets a boolean indicating whether Uploader automatically starts uploading as soon as a user selects a file.


Example Code

 1. <%Language="VBScript" %>  
 2. <!-- #include file="aspuploader/include_aspuploader.asp" -->  
 3. <html>   
 4.     <head>   
 5.     <script type="text/javascript">   
 6.     function doStart()   
 7.     {   
 8.         var uploadobj = document.getElementById('myuploader');   
 9.         if (uploadobj.getqueuecount() > 0)   
 10.         {   
 11.             uploadobj.startupload();   
 12.         }   
 13.         else  
 14.         {   
 15.             alert("Please browse files for upload");   
 16.         }   
 17.     }   
 18.     </script>    
 19. </head>   
 20. <body>   
 21.         <form id="form1" method="POST">   
 22.             <%
 23.                 Dim uploader   
 24.                 Set uploader=new AspUploader   
 25.                 uploader.Name="myuploader"
 26.                 uploader.ManualStartUpload=true;   
 27.                 uploader.Render()  
 28.             %>
 29.             <button id="submitbutton" onclick="doStart();return false;">Start Uploading Files</button>   
 30.         </form>   
 31. </body>   
 32. </html>