ASP Uploader Class Reference

AspUploadFile.Delete Method 

Deletes this instance.

 1. <%   
 2.   
 3. If Request.Form("myuploader")&""<>"" Then  
 4.   
 5.     Dim list,i   
 6.        
 7.     'Gets the GUID List of the files based on uploader name    
 8.     list=Split(Request.Form("myuploader"),"/")   
 9.   
 10.     For i=0 to Ubound(list)   
 11.         Dim mvcfile   
 12.            
 13.         'get the uploaded file based on GUID   
 14.         Set mvcfile=uploader.GetUploadedFile(list(i))   
 15.   
 16.         'Deletes this instance.       
 17.         mvcfile.Delete()      
 18.     Next  
 19. End If  
 20.   
 21. %>